Privacy Beleid

Privacy Beleid

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021-07-18.

We zijn ons ervan bewust dat u ons vertrouwt. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij uw ervaring met het gebruik van onze website op basis van deze gegevens verbeteren. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 24Licenses. U dient zich ervan te vereen dat 24Licenses niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en andere bronnen. Door onze website te gebruiken, erkent u ons privacybeleid te accepteren.

24Licenses respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze diensten

Wanneer u een van onze diensten/producten bestelt dan vragen wij om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum etc. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligingsserver die eigendom is van 24Licenses of van een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens niet combineren met andere gegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij om uw persoonsgegevens wanneer dit relevant is. Dit stelt ons in staat om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligingsserver die eigendom is van 24Licenses of van een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens niet combineren met andere gegevens.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten om onze diensten/producten op maat te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje gegevens dat van een website wordt verzonden en in de webbrowser van een gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker op de website surft. Telkens wanneer de gebruiker de website laadt, stuurt de browser de cookie terug naar de server om de website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteit van de gebruiker. Deze informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt opgeslagen op de beveiligingsserver van 24Licenses of door een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen om u andere diensten en producten aan te bieden met betrekking tot uw activiteit op internet.

Doel

We verzamelen en gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan beschreven in ons privébeleid, tenzij we uw toestemming hebben gekregen om anders te doen.

Derden

Wij zullen geen gegevens verkopen of delen met derden met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken voor onze webshop. Hier is onder andere het Valued Shops rating systeem. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke toepassing en worden niet verder verspreid.

In sommige gevallen worden uw gegevens intern gedeeld, maar ons personeel heeft een geheimhoudingscontract ondertekend om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Afwisselingen

Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige status van onze website. Aanpassingen of wijzigingen op onze website kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Daarom raden wij u aan om ons privacybeleid regelmatig te lezen.

Opties voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het bekijken, wijzigen of verwijderen van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Aanpassingen en beëindiging/verwijdering nieuwsbrief

Onderaan al onze mails vindt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen of de nieuwsbrief te beëindigen.

Aanpassingen/verwijderingscommunicatie

Als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of uit onze bestanden wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hieronder voor contactgegevens.

Cookies uitschakelen

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie naar u wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige diensten en functies op onze website en op andere websites niet goed functioneren wanneer u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van 24Licenses. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we ons houden aan het privacybeleid. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Bedrijfsnaam : 24licenses.com

E-mailadres: [email protected]