Wat is een garantie?

Wat betekent de term garantie en wat is het nalevingsprincipe? In ieder geval de problemen die belangrijk zijn voor elke verkoper om te weten.

Garantie

Kortom garandeert dat een product een defectvrij heeft of (als dat niet mogelijk is) wordt vergoed. Bovendien definieerde het Burgerlijk Wetboek (artikel 6 bis, lid 5 BW7) de term garantie als "een verbintenis in een garantie of reclame". Dit betekent dat advertenties dus gegarandeerd zijn. En het maakt niet uit of het mondeling of zwart op wit wordt gemaakt. Er moet natuurlijk in zo'n geval kunnen worden bewezen dat ze klaar zijn. Zekerheid kan worden gegeven door de verkoper (de leverancier van de consument) en door de fabrikant van het product. Meestal is dat laatste het geval. Wie de garantieverplichtingen van retailers doorloopt, ziet dat het meestal niet meer is dan de belofte die garantie krijgt. Ontstaat een defect voor, de fabrikant zorgt ervoor dat dit tijdens de garantieperiode wordt verholpen. Tijdens de garantie geldt, als er in die periode toch iets kapot gaat, ligt de bewijslast bij de garant. Wat bijvoorbeeld niet kan zeggen dat het kapot is omdat je dingen hebt gegooid. Claimen is eenvoudig, maar in dit geval zal nog steeds bewezen worden dat de schuld echt bij de koper ligt. De garant kan dat niet doen, komende herstelkosten. 24licenses.com garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die gesteld kunnen worden en vrij zijn van eventuele gebreken.

Conform

In de praktijk dus een garantie meestal een 'no-quibble' periode in. Maar hoewel het krijgen van een koper geen garantie voor een nieuw product (en in principe is dat mogelijk), dan heeft hij rechten. Ten eerste is er het zogenaamde conformiteitsbeginsel, geregeld in artikel 17, lid 2, DCC 7. Dit houdt in dat een product moet voldoen aan de verwachtingen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Om een paar voorbeelden te noemen: een crème mag niet verzuren bij het verlaten van de winkel, een televisie moet op de juiste manier televisie kunnen laten zien en een wasmachine waarvan de verkoper beweerde dat het zeker tien jaar zou brengen, mag na drie jaar niet defect zijn. Ook al is de garantie dan al verlopen.

Eerste halfjaar

Het conformiteitsbeginsel wordt onmiddellijk door de wetgever op een eerste verplichte termijn gebracht, namelijk zes maanden (artikel 18, lid 2 BW7). Wanneer een product binnen zes maanden na levering defect raakt, gaat men ervan uit dat dit gebrek van meet af aan aanwezig is geweest, zodat het dus een non-conformiteit vormt. In dat geval moet de verkoper het repareren, behalve natuurlijk als het bijvoorbeeld kan bewijzen dat het defect wordt veroorzaakt door schuld van de koper.

Voor klachten bij de verkoper

Is er iets mis met wat je hebt gekocht, dan moet een consumentenklacht bij zijn leverancier zijn, want dat is degene waarmee hij de koopovereenkomst heeft ondertekend. Als er garantie is, verwijzen veel winkeliers problemen door naar de fabrikant. Op zich hoeft dit geen bezwaar te zijn, want meestal gaat het goed. Maar als de consument dus niet tevreden is, kan hij altijd een beroep doen op de retailer. Want prioriteit blijft dat, als iets niet goed werkt, omdat de verkoper van het product verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen. Hij vervaagde dingen naar anderen die voor reparatie werden gestuurd, het is niet belangrijk voor zijn klanten. Ik heb alleen met hem te maken. Kosteloze reparaties Wanneer het gekochte product een defect bevat, is de verkoper verplicht om gratis te repareren. Dit staat los van het feit of er wel of geen garantie is. Hij kan het product ook vervangen als reparatie redelijkerwijs niet nodig is. Brengt voorgaande kosten met zich mee, deze zijn voor rekening van de verkoper. Dit geldt voor alle kosten, waaronder bijvoorbeeld de door de koper betaalde verzendkosten indien hij het defecte product ter reparatie zou moeten verzenden. Dit staat bekend als gevolg. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Dat wil gezegd hebbende, moet de verkoper de gekochte goederen terugnemen tegen terugbetaling van de aankoopprijs. Voorwaarde is natuurlijk dat het gebrek niet is veroorzaakt door de schuld van de gebruiker. Deze zaken worden geregeld door de artikelen 21 en 22 BW7.